Щорічна доповідь про дотримння прав дитини в Україні
21.07.2016

Цим документом Коаліція неурядових організацій «Права дитини в Україні»  продовжує свою роботу з відстеження рівня дотримання державою своїх обов’язків у рамках Конвенції ООН про права дитини та описує ситуацію в цій сфері, що склалася в країні за останні чотири роки.У звіті узагальнені дані, які зібрані організаціями – учасницями Коаліції або є у відкритому доступі, з моменту подання звіту до Комітету ООН та оприлюднення Рекомендацій Комітету щодо покращення ситуації з правами дитини в Україні.
Звітом охоплено період з 2012 року, коли Рекомендації Комітету ООН з прав людини були презентовані державі та громадянському суспільству, однак більше приділяється увага останнім рокам (2013–2015) – через суттєві виклики, що постали останнім часом перед суспільством, зокрема і у сфері дотримання прав дитини.
Під час роботи було помічено брак системних досліджень ситуації з дотриманням прав дитини на державному та громадському рівнях, а також відсутність державної стратегії роботи з дітьми та істотних зусиль щодо втілення рекомендацій Комітету ООН з прав дитини. Частково це пояснюється загальною політичною ситуацією в країні, однак саме ці виклики мають змусити державу активізувати дії щодо захисту фундаментальних прав дитини та її інтересів. Водночас, ґрунтовні дослідження стосувалися переважно дотримання прав дитини в різноманітних закладах позбавлення волі, що можна пояснити розвитком Національного превентивного механізму проти катувань та його зорієнтованістю, зокрема, на дітей, а також усвідомленням державними структурами необхідності реформувати систему роботи з дітьми, що мають конфлікт із законом.

 

Блог

Як порушуються права дітей в Україні: чи можемо ми врятувати майбутнє?

За святкуваннями Дня Конституції часом забуваємо, що головна мета такого документу — не вшанувати його раз на рік, а слідкувати, аби прописані там правові норми виконувались. Про ефективність системи дотримання наших прав і їх захисту знаємо не з чуток. Ситуація з правами дитини у нашому суспільстві на перевірку виявилася ще тривожнішою.

29.06.2016