Коалiцiя - Права дитини в Українi

Міжнародний благодійний фонд «СНІД Фонд Схід-Захід» (AFEW-Україна)

Міжнародний благодійний фонд «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West – AFEW-Україна) є неурядовою гуманітарною організацією, яка працює у сфері охорони громадського здоров’я з січня 2001 року. AFEW-Україна є частиною міжнародної мережі незалежних організацій Східної Європи та Центральної Азії AFEW з секретаріатом у Нідерландах.Наша місія полягає у зниженні впливу ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань через використання інноваційних та проактивних підходів, через активний міжнародний та регіональний обмін досвідом та зміцнення потенціалу місцевих урядових і неурядових організацій.

Центр інформації про права людини

Центр інформації про права людини (ЦІПЛ) - це громадська організація, метою діяльності якої є популяризація прав людини, верховенства права та ідей громадянського суспільства в Україні.

Save the Children Україна

Save the Children одна з провідних незалежних міжнародних неурядових організацій,що працює для дітей. Організація була заснована у 1919 році і діє з метою покращення життя дітей через надання якісної освіти, охорони здоров’я та фінансових можливостей, а також надання екстренної допомоги дітям, які постраждали від стихійних лих, військових або інших конфліктів. Наразі Save the Children надає гуманітану допомогу у понад 120 країнах світу. В Україні Save the Children співпрацює з місцевими ромадськими організаціями і безпосередньо з населенням. З літа 2014 року Save the Children почала реагувати на кризу в Україні і зарекомендувала себе як організація, що приділяє особливу увагу дітям.

Данська Рада з питань біженців

Данська рада з питань біженців (DRC) – гуманітарна, неурядова, некомерційна організація, заснована в 1956 році, яка працює в більш ніж 30 країнах по всьому світу.

Громадський рух «Віра, Надія, Любов»

Громадський рух "Віра, Надія, Любов" було створенно з метою надання необхідної допомоги та підтримки соціально-неадаптованих групам населення, сприяння в їх соціальній реабілітації, пропаганди здорового способу життя, захисту прав і свобод молоді, формування у неї лідерських якостей.  

Харківський інститут соціальних досліджень

Громадська організація «Харківський інститут соціальних досліджень» (ХІСД) була створена 10 березня 1999 року. 15.12.2010 р. була здійснена перереєстрація ГО «ХІСД» у зв’язку із приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про об’єднання громадян». У своїй діяльності Інститут є незалежним від впливу будь-яких органів й організацій, як державних, так і громадських. В ХІСД працюють висококваліфіковані фахівці в галузі соціології, права й психології.Особливу роль у діяльності інституту відігріває правозахисна діяльність. Так, з 2003 року працівники інституту послідовно впроваджують у життя різні проекти, які спрямовано на демократизацію діяльності органів внутрішніх справ й підвищення впливу громадського контролю за правоохоронною діяльністю.

Громадська організація "MART"

О «МART» - незалежна неполітична неприбуткова організація, яка бачить своїм завданням розвиток громадянського суспільства, навчання та просвітництво в сфері прав людини, моніторинг дотримання прав людини, відстоювання суспільних інтересів з використанням механізмів захисту прав людини. ГО «МART» підтримує всіма можливими законними засобами та захищає жертв порушень прав людини, допомагає їм домогтися справедливості. ГО «МART» розповсюджує інформацію щодо стану дотримання прав людини, сприяє укріпленню потенціалу організацій громадянського суспільства за допомогою експертної та ресурсної підтримки, навчання та партнерської взаємодії у діях на захист суспільних інтересів.

Всеукраїнська благодійна фундація "Право на захист"

Юридична допомога біженцям, шукачам притулку та ВПО, моніторинг ВПО

Сумська обласна громадська організація"Центр громадських ініціатив "Інтелект Сумщини"

Громадську організацію «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини» було створено у 2008 році активом науковців, які вбачають сенс науки у зміні життя людей на краще, у максимальному наближенні наукових розробок до потреб суспільства. Організація наліч

Харківська обласна фундація "Громадська Альтернатива"

Основні напрямки діяльності: просвітницькі програми з прав людини і прав дитини; моніторинг дотримання прав людини; попередження насильства і жорстокого поводження з дітьми; упровадження європейських стандартів прав людини в українське судочинство; права людини в школі.

Правозахисний центр "Поступ"

Працює з 2000 року у сфері захисту прав та інтересів дітей груп ризику. З 2000 - 2004 роки на базі організації працював денний реабілітаційний центр для безпритульних дітей.З 2008 здійснює координацію мережі дитячих правозахисних приймалень у Луганській о

Партнерство "Кожній дитині"

Основні напрямки діяльності: запобігання розміщенню дітей в інтернатних закладах, повернення дітей у різні сім`ї, влаштування у сімейні форми виховання(опіка й піклування, усиновлення, прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного типу) або переведення в ту чи

Всеукраїнська фундація "Захист прав дітей"

Метою ВФЗПД є сприяння збиранню, узагальненню, аналізу інформації про становище дітей в Україні, координації роботи у царині охорони дитинства та реалізації проектів, спрямованих на імплементацію законодавчих, соціальних та інституційних ініціатив для най

Екологічна громадська організація "Флора"

Основні напрямки діяльності: просвітницький, соціальний (захист дітей та підлітків), екологічний. Основний принцип роботи - молодь для молоді.

Асоціація молодих професіоналів "Клас"

Метою Асоціації є залучення молоді до активної участі в суспільному житті, посилення її освітнього, лідерського, творчого та соціального потенціалу, допомога та соціально-психологічна підтримка молодих людей, що опинилися в тяжких життєвих умовах. Робота

Всеукраїнська Громадська організація "Жіночий консорціум України"

Жіночий консорціум України – це громадська організація, яка здійснює координуючу роль в проведенні адвокаційних, навчальних та просвітницьких ініціатив, спрямованих на попередження насильства над жінками та дітьми, зокрема, домашнього; подолання торгівлі,юдьми та просування рівних прав і можливостей жінок. На сьогодні членами Жіночого консорціуму є 32 громадські організації з усіх областей України. Це місцеві та регіональні незалежні організації, які працюють над вирішенням таких пріоритетних питань: домашнє насильство та насильство над дітьми торгівля людьми, зокрема жінками та дітьми рівний доступ жінок до прийняття рішень ґендерні стереотипи

Благодійний фонд "Рокада"

Благодійний фонд РОКАДА, заснований в 2003 році, є виконавчим партнером УВКБ ООН, виконуючи проекти соціальної допомоги біженцям та шукачам притулку в Україні, спрямовані на їх інтеграцію в українське суспільство.Бере участь у реалізації проекту, фінансов

Сумська громадська організація "Калинове гроно"

Сумська громадська організація, що зареєстрована у 1993 році, як організація сімейних дитячих будинків. Організація займалась підтримкою та розвитком замісних форм виховання для дітей-сиріт та дітей залишених без батьківського піклування, підтримкою випус

Практика обшукування учнів на ЗНО порушує права дитини – правозахисники

Правозахисники занепокоєні практикою персональних обшуків за допомогою металошукачів учнів, які проходять зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Вони вважають, що це порушує права дитини на свободу та недоторканість, а також створює для дітей додаткову стресову ситуацію.

24.05.2017

Через останні реформи школи не зацікавлені фіксувати жорстоке поводження з дітьми – експертка

В умовах існуючої на сьогодні системи попередження насильства та жорстокого поводження щодо дітей школи не зацікавлені фіксувати випадки жорстокого поводження та передавати цю інформацію до координуючого органу.

27.04.2017

Права дитини не в пріоритеті?

Ситуація в Україні з захистом прав дитини системно погіршується. Що можна змінити?

26.04.2017