memorandum - Коалiцiя - Права дитини в Українi
Меморандум
Історія:
У січні 2011 року Комітет ООН з прав дитини (надалі – Комітет), переглянувши зведену ІІІ і ІV періодичну національну доповідь про реалізацію положень Конвенції ООН про права дитини в Україні за період 2002-2006рр., а також інформацію, надану громадськими організаціями, сформував перелік заключних спостережень і рекомендацій, які уряд України має виконати до 2017 року.
 
Більшість проблемних позицій, піднятих громадськими організаціями, які входили до ініціативної групи з підготовки Альтернативного звіту про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини 2002-2008, враховані Комітетом ООН з прав дитини при підготовці рекомендації державі Україна. Цей документ сприймається нами як дорожня карта на шляху до впровадження прав дитини в Україні в найближчій перспективі.
 
Коаліція НУО “Права дитини в Україні”
Для ефективної реалізації рекомендацій, наданих Комітетом, а також для сприяння дотриманню прав дитини загалом, укладається цей Меморандум про створення та діяльність Коаліції НУО «Права дитини в Україні» (надалі – Коаліція).
 
Ми об’єдналися, щоб:
  • Сприяти дотриманню прав дитини в Україні.
  • Відслідковувати та сприяти реалізації рекомендацій Комітету ООН з прав дитини щодо виконання Конвенції ООН про права дитини.
  • Обмінюватись найкращими практиками в сфері забезпечення прав дитини.
 
Хто ми:
громадські та міжнародні організації і об'єднання, що працюють в інтересах дітей на території України, які підписалися під цим Меморандумом.
 
Наші цінності:
найкращі інтереси дитини, рівноправність, відкритість, добровільність, відповідальність, кожного учасника Коаліції.
 
Коаліція буде здійснювати свою діяльність через:
  • Загальні Збори, які складаються з одного представника кожної з організації -учасника Коаліції. Загальні Збори здійснюють управління Коаліцією та приймають рішення щодо стратегічних питань, які є на порядку денному Коаліції, ухвалюють рішення стосовно спільної позиції Коаліції.
  • Координаційну раду, яка складається з представників від трьох організацій, обраних Загальними Зборами на шість місяців з їх наступною ротацією. Координаційна рада виконує організаційні функції та поточний менеджмент і у своїй діяльності є підзвітною Загальним Зборам.
  • До роботи Коаліції можуть долучатись незалежні експерти у якості спостерігачів.
Наші зобов'язання та відповідальність:
 
Організація – учасник Коаліції погоджується з таким:
1. Учасники формують Коаліцію з метою консолідації зусиль для забезпечення прав дитини шляхом зібрання об'єктивної та неупередженої інформації стосовно стану реалізації положень Конвенції ООН про права дитини, її аналізу та узагальнення в щорічні звіти.
2. Формування позиції Коаліції стосовно дотримання прав дитини ухвалюється на основі консенсусу. У випадку недосягнення консенсусу кожна організація діє виключно від свого імені, а не від імені Коаліції.
3. Партнерство між учасниками є передумовою для підтримки діяльності Коаліції.
4. Учасники Коаліції беруть на себе зобов'язання збирати, обробляти інформацію стосовно становища прав дитини в рамках визначених обов'язків.
5. Учасники Коаліції беруть участь у робочих зустрічах, процесі планування та консультаціях, що здійснюватимуться шляхом електронного листування.
6. Учасники Коаліції докладають максимальних зусиль для дотримання часових рамок, що затверджуватимуться в рамках робочих зустрічей або в електронному листуванні.
7. Учасники Коаліції беруть на себе зобов'язання забезпечувати відкритий доступ до матеріалів, напрацьованих в ході своєї роботи.
 
Членство в Коаліції:
1. Коаліція є відкритою для участі інших громадських та міжнародних організацій. Організації, що долучаються до Коаліції, матимуть максимальну інформаційну підтримку від інших учасників щодо створення та організації діяльності Коаліції.
2. Для вступу в Коаліцію необхідно поділяти принципи Коаліції, надіслати лист про намір долучитися до Коаліції та надати рекомендації двох організацій членів Коаліції. Рішення про прийняття ухвалюється більшістю голосів Загальних Зборів в очному або електронному форматі.
3. Будь-який учасник Коаліції має право вийти з Коаліції, надіславши попередньо іншим учасникам письмове повідомлення про свій намір (як мінімум за один місяць).
4. Приводом для виключення із Коаліції є недотримання положень цього меморандуму або необґрунтованої бездіяльності протягом шести місяців.
 
Як ми вирішуємо організаційні питання:
1. Організаційні питання вирішуються простою більшістю голосів учасників Коаліції.
2. Учасники Коаліції узгоджують річний план діяльності.
3. Зустріч Коаліції проводиться раз на квартал.
4. Для оптимізації роботи Коаліції можуть формуватися робочі групи.
5. Оперативні питання вирішуються в режимі он-лайн.
 
Заключні положення:
1. Даний Меморандум набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками усіх організацій-учасників та діє протягом 24 місяців з наступною можливістю пролонгації.
2. Усі зміни та доповнення до даного Меморандуму є його невід’ємною частиною за умови письмового оформлення та підписання уповноваженими представниками організацій – учасників Коаліції.
3. У своїй діяльності щодо виконання положень Меморандуму організації – учасники Коаліції дотримуються законодавства України.
 
Електронна скринька для поштового листування:
 
 

Практика обшукування учнів на ЗНО порушує права дитини – правозахисники

Правозахисники занепокоєні практикою персональних обшуків за допомогою металошукачів учнів, які проходять зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Вони вважають, що це порушує права дитини на свободу та недоторканість, а також створює для дітей додаткову стресову ситуацію.

24.05.2017

Через останні реформи школи не зацікавлені фіксувати жорстоке поводження з дітьми – експертка

В умовах існуючої на сьогодні системи попередження насильства та жорстокого поводження щодо дітей школи не зацікавлені фіксувати випадки жорстокого поводження та передавати цю інформацію до координуючого органу.

27.04.2017

Права дитини не в пріоритеті?

Ситуація в Україні з захистом прав дитини системно погіршується. Що можна змінити?

26.04.2017